Bể điều nhiệt tuần hoàn OCB

Bể điều nhiệt tuần hoàn OCB của Velp là thiết bị điều nhiệt cho phép đảm bảo nhiệt độ với độ lặp lại cao và độ đồng đều nhiệt độ hoàn hảo. Thiết bị được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi phải duy trì nhiệt độ một cách xác chính. OCB là một giải pháp linh hoạt với nhiều phụ kiện khác nhau để đáp ứng hầu như bất kì ứng dụng nào.
 
 
Thông số kỹ thuật cơ bản
 
- Nhiệt độ: RT – 105oC
- Độ chính xác nhiệt độ: ±1oC
- Thể tích bể: 5 lít hoặc 7 lítt