Hệ thống phân tích Tổng Phenol nồng độ thấp (ppb)

Skalar mới đây đã giới thiệu một phát triển mới nhất của họ cho phép phân tích tổng Phenol với giới hạn phát hiện đến ppb. Phát triển này đưa ra một loại cuvet dòng mới cho hệ thống San++, nó giúp làm tăng độ nhảy cho quá trình phân tích tổng Phenol bằng công nghệ phân tích dòng liên tục (CFA).
 

Chỉ tiêu tổng Phenol có nồng độ thấp trong các mẫu nước có thể được xác định một cách dễ dàng. Việc tăng độ nhạy này đạt được là do cuvet dòng với độ dài quang học lên tới 250 cm.
 
Phương pháp phân tích tổng Phenol này của Skalar được dựa theo tiêu chuẩn ISO 14402 xác định tổng Phenol (không cân chiết tách) sau khi chưng cất. Sau đó, tiến hành đo mầu dựa trên phản ứng tạo mầu với 4-amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one tạo dung dịch có mầu vàng và đo tại bước sóng 505nm.
 

Hệ thống phân tích dòng liên tục San++ của Skalar là giải phát không giới hạn cho tổng Phenol nồng độ thấp với độ chính xác cao và nhiều chỉ tiêu khác với lượng mẫu lớn và thường xuyên.