BOD EVO, chỉ đơn giản là ấn tượng

Hệ thống xác định BOD, BOD EVO cung cấp giải pháp hoàn thiện nhất với kết quả đáng tin cậy cho việc tự động xác định nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) trong nước và kiểm soát chất lượng nước thải.
 
Hệ thống được thiết kế dựa trên cảm biến áp suất, xác định trực tiếp lượng oxy tiêu thụ bởi các vi sinh vật (ppm hay mg/l).

Dữ liệu trong quá trình đo được gửi tự động thông qua "Bộ chuyền dữ liệu không dây -  Wireless DataBox™" theo chương trình được cài đặt trước.

Kết quả phân tích được thu thập và xử lý bởi phần mềm BODSoft™ vô cùng thân thiện với người dùng. Dữ liệu sẽ không thể bị sửa chữa và do vậy báo cáo sẽ trở lên khách quan.

Hệ thống BOD EVO là một bước tiến đầy ấn tượng trong việc xác định chỉ tiêu BOD (nhu cầu oxy sinh hóa)